Ερώτηση

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΌ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε., ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π.Χ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΛ.Π. ΥΠΑΓΟΝTAI ΣΕ ΦΠΑ;

Απάντηση

Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του νόμου 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), τα παρεπόμενα έξοδα της εισαγωγής αγαθών ,όπως τα έξοδα προμήθειας , μεσιτείας ,τόκων συσκευασίας, φόρτωσης ,εκφόρτωσης , ασφάλισης ,μεταφοράς(μέχρι του τόπο προορισμού τους στο εσωτερικό της χώρας) υπολογίζονται στη φορολογητέα αξία των εισαγόμενων αγαθών . Με βάση τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 22 του νόμου 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), Όταν η μεταφορά γίνεται από ελληνική εταιρία αυτά τα έξοδα μεταφοράς υπάγονται σε Φ.Π.Α. Όταν η μεταφορά γίνεται από ξένη μεταφορική εταιρία αυτά τα έξοδα δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α. Τα έξοδα για την ασφάλιση των εμπορευμάτων δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. Και γενικά κάθε έξοδο που συνεπάγεται από την εισαγωγή δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α.