Ερώτηση

Η ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΟΠΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ (Π.Χ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΤΛ) ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Χ. ΔΙΑΜΟΝΗ, ΤΡΟΦΗ ΚΤΛ) ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΦΠΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ 23% Ή 13%; ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ 13% Ή 23%;

Απάντηση

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 του ν2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) ορίζεται ότι: Οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών, με τις οποίες εξομοιώνονται και οι οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων που ενεργούν στο όνομα τους έναντι των ταξιδιωτών, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς υπολογισμού του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον και κατά το μέρος που για την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης χρησιμοποιούν προς άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους υποκείμενους στο φόρο. Οι πράξεις που γίνονται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης θεωρούνται ως ενιαία παροχή υπηρεσίας του πρακτορείου προς τον ταξιδιώτη. Συνεπώς η συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς υπολογισμού του φόρου αλλά αποτελεί υπηρεσία μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Περεταίρω στο άρθρο 68 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αναφέρεται σαφώς: Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους. Ως μεταφορά επιβατών νοείται κάθε μεταφορά προσώπων που πραγματοποιείται είτε με εισιτήριο για κάθε επιβάτη, είτε ως ομαδική μεταφορά για λογαριασμό πρακτορείων ταξιδιών, άλλων επιχειρήσεων (μεταφορά προσωπικού) κ.λ.π Σύμφωνα με τα παραπάνω η μεταφορά επιβατών μέσα στην Ελληνική επικράτεια από υποκείμενο στο φόρο, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, αλλά με τον κατώτερο συντελεστή ΦΠΑ. Τα παραπάνω ισχύουν και αν το τουριστικό γραφείο χρησιμοποιεί μεταφορικά μέσα τρίτων.