.

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Υπόδειγμα)

Για να κατεβάσετε τη δήλωση πατήστε εδώ

(Πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό του βιβλίου μας "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος")