.

Δήλωση υπολογισμού παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας (Υπόδειγμα)

Για να κατεβάσετε τη δήλωση πατήστε εδώ

(Πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό του βιβλίου μας "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος")