.

Αμοιβές για τον προκαταβλητέο φόρο δικηγόρων

Για να κατεβάσετε τον πίνακα πατήστε εδώ

(Πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό του βιβλίου μας "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος")