Ξεφυλλίζοντας την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

 

 

Ρυθμίσεις δημοσιονομικών στόχων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 24298/15/2016

Συγκρότηση ειδικών επιτροπών άρθρου 15 παρ. 3 Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1755, 16 Ιουνίου 2016).

 

Στήριξη μικρών νησιών του Αιγαίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με αριθμό 2727/63271/2016

Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2016 (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1755, 16 Ιουνίου 2016).

 

Εισακτέοι στη Σχολή Πυροσβεστών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 25544 οικ.Φ.109.1/2016

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-16 (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1768, 16 Ιουνίου 2016).

 

Εισακτέοι στη Σχολή Ανθυποπυραγών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 25545 οικ.Φ.109.1/2016

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-16 (ΦΕΚ τεύχος Β', αρ. φύλλου 1768, 16 Ιουνίου 2016).

 

Επιμέλεια: Νίκος Τσούτσας

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.