3ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (E.A.N.) από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ)

 

συντονιστής του οποίου είναι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνει

 

 

το 3ο Διεθνές Συνέδριο του Δικτύου

 

 

“Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη

 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ”

 

 

 

Αθήνα/Βαλέτα, 22 Ιουνίου 2016

 

 

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τον Οργανισμό-μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου από τη Μάλτα «Families for Lifelong Learning».

 

 

Το συνέδριο “Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης” θα τιμήσει με την παρουσία της η ΑΕ Πρόεδρος της Μάλτας, κα. Marie Louise Coleiro Preca, και ο Υπουργός Οικογενειακών Θεμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της χώρας, Δρ. Michael Farrugia.

 

 

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν φορείς και οργανισμοί του Δικτύου ΕΑΝ από όλη την Ευρώπη, εκπρόσωποι κρατικών και θεσμικών φορέων της Μάλτας, όπως η Επίτροπος της χώρας για τα δικαιώματα του Παιδιού, κα Pauline Miceli, η ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και επαγγελματίες στο χώρο της παιδικής προστασίας και των δικαιωμάτων του παιδιού, και ειδικότερα στον τομέα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού.

 

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχτούν οι πολλαπλές διαστάσεις του σχολικού εκφοβισμού, ένα φαινόμενο με αρνητικές συνέπειες, η πιεστική ανάγκη για την προώθηση συντονισμένης και ενιαίας αντιμετώπισης και στρατηγικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και η ανταλλαγή καλών πρακτικών που έχουν αναδειχτεί και εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, αλλά και σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

 

 

Κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου θα είναι ο Επίτιμος Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Peter Smith, ο οποίος θα παρουσιάσει τη θεματική «Διασυνοριακές διαφορές στο bullying».

 

 

Στη διάρκεια του συνεδρίου θα συζητηθούν και θα αναλυθούν μια σειρά από θεματικές που αγγίζουν διαφορετικές πτυχές και μορφές του φαινομένου, ενώ οι ομιλητές θα εστιάσουν σε θεματικές, όπως είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων αντιμετώπισης και πρόληψης της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού, η υλοποίηση εθνικών πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης γύρω από το φαινόμενο, οι πρακτικές διαχείρισης του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον και οι μέθοδοι πρόληψης του προβλήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη χρήση μέσων της τέχνης.

 

 

Μια ημέρα πριν, στις 23 Ιουνίου θα προηγηθούν οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου ΕΑΝ. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ελληνικού οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο του ομώνυμου έργου που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος DAPHNE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 

Το Δίκτυο απαρτίζεται από 20 μέλη από 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Μάλτα, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο).

 

 

Ανάμεσα στους βασικούς στόχους του Δικτύου είναι ο συντονισμός των δράσεων κατά του σχολικού εκφοβισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προώθηση ευρωπαϊκής στρατηγικής και πολιτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως και η ευαισθητοποίηση του κοινού, των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο, τις δράσεις και τις προτάσεις του μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΑΝ www.antibullyng.eu

 

 

Για την ατζέντα του Δικτύου πατήστε εδώ.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στοpress@hamogelo.gr ή στο +30 210 33 06 140.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.