Πέντε προκλήσεις για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα επισημαίνει η Λούκα Κατσέλη από το βήμα του συνεδρίου Economist

 

 

Στις πέντε κύριες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, αναφέρθηκε η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο συνέδριο του Economist.

Ειδικότερα, πρώτη πρόκληση, σύμφωνα με την κ.Κατσέλη είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, κάτι που θα επιτρέψει, όπως ανέφερε, την άρση των περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων και την σταδιακή επαναφορά των καταθέσεων.

Δεύτερη πρόκληση είπε ο κ.Κατσέλη, είναι η διοχέτευση των πιστώσεων προς παραγωγικές επιχειρηματικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες. Κλειδί για να γίνει αυτό, σημείωσε η κα Κατσέλη, αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, κυρίως των επιχειρηματικών. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει, όπως είπε, την απελευθέρωση κεφαλαίων, τα οποία σήμερα είναι δεσμευμένα για την απορρόφηση τυχόν ζημιών, και τη διοχέτευσή τους για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, αλλά και την επανεκκίνηση βιώσιμων επιχειρηματικών μονάδων.

Τρίτη πρόκληση αποτελεί η προσαρμογή των τραπεζών στις νέες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SSM) και τις υπόλοιπες ρυθμιστικές και εποπτικές υποχρεώσεις και τέταρτη η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και η ανάκτηση της κερδοφορίας των Ελληνικών τραπεζών στο νέο ψηφιακό τραπεζικό περιβάλλον.

Όπως τόνισε η κα Κατσέλη, στην αιχμή του νέου αυτού περιβάλλοντος θα βρεθεί η ανάγκη εύρεσης νέων πηγών εσόδων για τις τράπεζες. Αυτό προϋποθέτει, όπως σημείωσε, επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική και την καινοτομία, σχεδιασμό και διάθεση προηγμένων προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τις ανάγκες των «ψηφιακών» πελατών, επένδυση στις δεξιότητες των εργαζομένων και υιοθέτηση σύγχρονων ενδοεπιχειρησιακών οργανωτικών αλλαγών για ταχύτερες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις.

Πέμπτη πρόκληση αποτελεί η αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό, η κα Κατσέλη επεσήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη η σύνθεση και η δομή των διοικητικών συμβουλίων να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις πιεστικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο τραπεζικός τομέας. Η ποικιλομορφία δεξιοτήτων, απόψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, αποτελεί «κλειδί» για τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου ως συλλογικού οργάνου που παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις, εποπτεύει αποτελεσματικά την εκτελεστική διοίκηση και ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους προς όφελος όλων των μετόχων, τόνισε η κα Κατσέλη.

Αναφερόμενη στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα η κ.Κατσέλη επισήμανε ότι μετά από έξι χρόνια οικονομικής ύφεσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε μεταβατική φάση μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης, στο τέλος του 2015.

Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν σήμερα μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση με την κεφαλαιακή τους επάρκεια να ανέρχεται σε πάνω από 18%, έναντι 14% στο τέλος του 2014 και 12,2% στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2015. Η αναλογία αυτή είναι υψηλότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της ΕΕ, η οποία ανέρχεται σε 16,7 %.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καλείται πλέον να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και τη στήριξη της ανάπτυξης, τόνισε η Λούκα Κατσέλη.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ο κύριος ρόλος του να διοχετεύει πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της διαφάνειας και της βιωσιμότητας, πρόσθεσε η Λούκα Κατσέλη.

Α.Λ

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.