Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ 2016

Σας αποστέλλουμε τα οριστικά στοιχεία των φορολογικών εσόδων - από Δ.Ο.Υ. και τελωνεία - για το Μάιο 2016 και για το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2016, σε σύγκριση τόσο με τις αντίστοιχες περυσινές περιόδους, όσο και με τους στόχους του προϋπολογισμού.
Επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες.

Πίνακας 1

Πίνακας 2