Ξεφυλλίζοντας την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.)

 

 

Επιμέλεια: Νίκος Τσούτσας

   Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων

   ΝΟΜΟΣ 4399/2016

   Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση αναπτυξιακού συμβουλίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 117, 22 Ιουνίου 2016).

   Διατάξεις Οικογενειακού Δικαίου

   ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ με αριθμό ΤΑΔΚ 638/2016

   Δημοτολογική εγγραφή συμφώνων συμβίωσης (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1825, 22 Ιουνίου 2016).

   Αλλαγές σε Δημοτικά σχολεία-Νηπιαγωγεία

   ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 98986/Δ1/2016

   Ιδρύσεις, προαγωγές υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1826, 22 Ιουνίου 2016).

   Προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων

   ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό πράξης 97/2016

   Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο έτους 2016 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1827, 22 Ιουνίου 2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

   

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.