ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                           

Tηλ.:  210-3332553/4, Fax: 210-3332559, e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Δελτίο Τύπου

Εντός στόχων οι εισπράξεις φορολογικών εσόδων το Α’ Τετράμηνο του έτους

Ακολουθώντας τη στοχοθεσία που τέθηκε με βάση την εισηγητική έκθεση του κρατικού Προϋπολογισμού, το Α’ Τετράμηνο του 2013 έκλεισε μέσα στους στόχους για τις εισπράξεις με οριακή απόκλιση της τάξης του 0,5%

Συγκεκριμένα και  με βάση τα οριστικά στοιχεία του τετραμήνου,  οι εισπράξεις είχαν ως εξής:

  • για το πρώτο τρίμηνο του 2013 έπρεπε να εισπραχθούν από τις ΔΟΥ, βάσει στοχοθεσίας, 6,20 δισ. Ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν  6,21 δισ. ευρώ, ήτοι 0,1% υπερκάλυψη του τεθέντος στόχου.
  • για το μήνα Απρίλιο 2013 οι Δ.Ο.Υ. έπρεπε να εισπράξουν, βάσει στοχοθεσίας, 1,97 δισ. Ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν 1,92 δισ. ευρώ, σημειώνοντας απόκλιση 2,3% από το μηνιαίο στόχο.

Συμπερασματικά, ο  συνολικός στόχος εισπράξεων των ΔΟΥ για το πρώτο τετράμηνο του έτους ήταν 8,17 δις και εισπράχθηκαν απολογιστικά 8,13 δις, δηλαδή η απόκλιση από το στόχο ήταν οριακή, της τάξης του 0,5% .

Επισημαίνεται ότι τα συνολικά έσοδα Προϋπολογισμού προ μείωσης επιστροφών για το μήνα Απρίλιο 2013 ανέρχονται σε 3,44 δισ. ευρώ, οι τακτοποιηθείσες επιστροφές διαμορφώθηκαν σε 0,24 δισ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα σε 3,20 δισ. ευρώ, ήτοι αυξημένα κατά 0,20% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Απριλίου 2012.

Αξίζει να επισημανθεί τέλος ότι:

  • Τα καθαρά έσοδα του Απριλίου 2013 είναι αυξημένα κατά 0,2% σε σχέση με τα καθαρά έσοδα Απριλίου 2012, παρά το ότι τακτοποιήθηκαν επιστροφές ύψους 0,11 δις. ευρώ που αφορούσαν σε εκκρεμείς επιστροφές του Μαρτίου.
  • Ειδικά σε ό,τι αφορά στις εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου στις 31/12/2012, σημειώθηκε σημαντικήαύξηση το μήνα Απρίλιο 2013 (0,15 δις ευρώ) έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα (0,09 δις ευρώ), ήτοι ποσοστό αύξησης 61,2%.
  • Ο αριθμός των οφειλετών συνέχισε να μειώνεται με σημαντικούς ρυθμούς. Τον Απρίλιο είχαμε μείωση των οφειλετών κατά 85 χιλιάδες ή 4%, σημάδι πως οι προσπάθειες των υπηρεσιών, με την βοήθεια των πολιτών, αποδίδουν.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης, αναφορικά με τα αποτελέσματα δήλωσε: «Με δεδομένη την πρόθεση μας για απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία στην κοινωνία, συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και δεν εφησυχάζουμε. Η μάχη των εσόδων είναι συνεχής και θα κερδηθεί».