.

Άρθρο 113
Λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Επικράτεια

1. Οι λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Επικράτεια είναι οι ακόλουθες:

(α) Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα και κατά τόπον αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α'87), πλην των νήσων Κέρκυρας, Ιθάκης και Παξών.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής:

(αα) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού

(ββ) Α’ και Β’Τμήματα Ερευνών

(ΥΥ) Υποδιεύθυνση με έδρα την Τρίπολη στην οποία υπάγονται ένα Τμήμα Ερευνών Τρίπολης και ένα Τμήμα Ερευνών Καλαμάτας

(β) Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείων Ιονίων Νήσων με έδρα τα Ιωάννινα και κατά τόπον αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α'87) καθώς και στις νήσους Κέρκυρα, Ιθάκη και Παξούς. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής:

(αα) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού (ββ) Α’ και Β’Τμήματα Ερευνών

(γγ) Τμήμα Ερευνών Κέρκυρας

(δδ) Υποδιεύθυνση με έδρα την Κοζάνη στην οποία υπάγονται δύο Τμήματα Ερευνών

(γ) Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα και κατά τόπον αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας , όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής:

(αα) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού

(ββ) Α’ και Β’Τμήματα Ερευνών

(ΥΥ) Υποδιεύθυνση με έδρα τη Λαμία στην οποία υπάγονται δύο Τμήματα Ερευνών

(δ) Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και κατά τόπον αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Η Διεύθυνση διαρθρώνεται ως εξής:

(αα) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού

(ββ) Α’ και Β’Τμήματα Ερευνών

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των παραπάνω Διευθύνσεων είναι οι εξής:

(α) η προάσπιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και η προστασία του κοινωνικού συνόλου

(β) ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος και πνευματικής ιδιοκτησίας, ελέγχους περιουσιακής κατάστασης και ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, λοιπών ελεγχομένων προϊόντων και όπλων.

(γ) Η προστασία, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, του αιγιαλού και της παραλίας και των ανταλλάξιμων και δημόσιων κτημάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, από τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ' αυτών.

3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού Ασκεί όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Δικαστικού της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς.

(β) Τμήματα Ερευνών

Ασκούν όμοιες αρμοδιότητες με εκείνες του Α’ Τμήματος Ερευνών, του Τμήματος Ερευνών θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Β’ Υποδιεύθυνσης και του Τμήματος Ερευνών ναρκωτικών, όπλων και λοιπών ελεγχομένων προϊόντων της Γ' Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής- Αιγαίου.