.

N.4430/2016
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A'205/31.10.2016

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Άρθρο 1. Σκοπός
Άρθρο 2. Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 3. Έννοια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 4. Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Άρθρο 5. Συμμετοχή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε υποστηρικτικά μέτρα
Άρθρο 6. Συμμετοχή Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε προγραμματικές συμβάσεις
Άρθρο 7. Οικονομική Συνεργασία των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Άρθρο 8. Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μη μέλη
Άρθρο 9. Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Άρθρο 10. Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας
Άρθρο 11. Έλεγχος των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και κυρώσεις
Άρθρο 12. Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
Άρθρο 13. Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 14. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Άρθρο 15. Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
Άρθρο 16. Λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ.
Άρθρο 17. Σχέσεις μεταξύ μελών και της Κοιν.Σ.Επ.
Άρθρο 18. Σχέσεις Κοιν.Σ.Επ. με εργαζόμενους μη μέλη
Άρθρο 19. Γενική Συνέλευση
Άρθρο 20. Διοικούσα Επιτροπή
Άρθρο 21. Αποθεματικά - Διανομή κερδών
Άρθρο 22. Λύση και εκκαθάριση
Άρθρο 23. Αναβίωση της Κοιν.Σ.Επ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 24. Συνεταιρισμοί Εργαζομένων
Άρθρο 25. Σύσταση Συνεταιρισμού Εργαζομένων
Άρθρο 26. Λειτουργία Συνεταιρισμού Εργαζομένων
Άρθρο 27. Σχέσεις μελών και του Συνεταιρισμού Εργαζομένων
Άρθρο 28. Σχέσεις Συνεταιρισμού Εργαζομένων με εργαζόμενους μη μέλη
Άρθρο 29. Γενική Συνέλευση
Άρθρο 30. Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 31. Αποθεματικά - διανομή κερδών
Άρθρο 32. Λύση και εκκαθάριση
Άρθρο 33. Αναβίωση Συνεταιρισμού Εργαζομένων
Άρθρο 34. Πόροι και οικονομικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35. Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 36. Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Άρθρο 37. Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Άρθρο 38. Διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Άρθρο 39. Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Άρθρο 40. Στελέχωση - Σύσταση θέσεων
Άρθρο 41. Δαπάνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΡΟΜΑ

Άρθρο 42. Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά - Έργο
Άρθρο 43. Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
Άρθρο 44. Διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
Άρθρο 45. Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
Άρθρο 46. Σύσταση θέσεων
Άρθρο 47. Δαπάνες
Άρθρο 48. Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 49. Τροποποιούμενες - Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 50. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις
Άρθρο 51. Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εποπτευόμενων Φορέων
Άρθρο 52. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 53. Προσαρμογή ορίων ηλικίας

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)

Άρθρο 54. Κοινόχρηστοι χώροι οικισμών τέως ΟΕΚ
Άρθρο 55. Απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας για την επιδότηση ξενοδοχοϋπαλλήλων
Άρθρο 56. Βελτίωση των μεθόδων ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας
Άρθρο 57. Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 58. Ερμηνευτική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3518/2006 (Α’ 272)
Άρθρο 59. Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των δικαιωμάτων στα ακίνητα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Άρθρο 60.
Άρθρο 61.
Άρθρο 62.
Άρθρο 63.
Άρθρο 64. Ένταξη μακροχρόνια ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης
Άρθρο 65. Αναστολή καταβολής δόσεων δανείων τέως O.E.K. από ανέργου
Άρθρο 66. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων προς τον τέως Ο.Ε.Κ.
Άρθρο 67.
Άρθρο 68. Έκτακτη επιχορήγηση πιστοποιημένων φορέων Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδα
Άρθρο 69. Παράταση Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
Άρθρο 70. Εξαίρεση των δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 1 του Ν. 3986/2011
Άρθρο 71.
Άρθρο 72. Τροποποίηση του Ν. 4172/2013
Άρθρο 73. Τροποποίηση του Ν. 3986/2011
Άρθρο 74.
Άρθρο 75. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
Οικονομίας,Ανάπτυξης και Τουρισμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομίας,Ανάπτυξης και Τουρισμού ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Υγείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ