.

Ν.4441/2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
(ΦΕΚ A'227/6.12.2016)

Για να δείτε ολόκληρο το νόμο πατήστε εδώ