.

Κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Βουλή, το σχέδιο νόμου για την επικύρωση της συμφωνίας με τους δανειστές.
Το σχέδιο νόμου έχει τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, η κατάργηση των φοροαπαλλαγών και των επιδομάτων θα ξεκινήσει από το 2018, οι περικοπές στις συντάξεις θα ισχύσουν το 2019, ενώ οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος θα επηρεάσουν τους φορολογούμενους το 2020 και το 2021. Το συνολικό ύψος των επαχθών δημοσιονομικών μέτρων ξεπερνά τα 4,1 δισ. ευρώ.

Τα μέτρα και οι λοιπές παρεμβάσεις που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο έχουν, συνοπτικά, ως εξής:

1) Περικοπές φοροαπαλλαγών για την εξοικονόμηση 189 εκατ. ευρώ εντός του 2018. Από την 1η-1-2018 καταργούνται η έκπτωση ποσοστού 1,5% κατά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων και η έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος κάθε φυσικού προσώπου του 10% του ποσού των δαπανών του για ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, το οποίο υπερβαίνει το 5% του ετησίου ατομικού εισοδήματός του (άρθρο 69). Συνέπεια της κατάργησης των διατάξεων αυτών θα είναι η αύξηση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων από την 1ηΙανουαρίου του επομένου έτους καθώς και η περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων το 2019 όταν θα γίνει η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το 2018.

2) Περικοπή κατά 50% των επιδομάτων θέρμανσης ώστε να εξοικονομηθούν δαπάνες ύψους άλλων 58 εκατ. ευρώ εντός του 2018 (άρθρο 80).

3) Κατάργηση των κοινωνικών παροχών που αλληλεπικαλύπτονται με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης για την εξοικονόμηση 8 εκατ. ευρώ εντός του 2017 και άλλων 10 εκατ. ευρώ εντός του 2018.

4) Το επίδομα ανεργίας για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας, εξοικονομώντας 1,5 εκατ. Ευρώ το 2017 και 2 εκατ. Ευρώ το 2018.

5) Εξορθολογισμός των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη, για την εξοικονόμηση 125 εκατ. ευρώ το 2017 και 188 εκατ. ευρώ σωρευτικά το 2018.

6) Eπιβολή φόρου επί των εισοδημάτων από περιστασιακές και βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακίνητης περιουσίας, οι οποίες συνήθως εξυπηρετούνται μέσω της διεθνούς διαδικτυακής πλατφόρμας Airbnb. Η εφαρμογή του μέτρου θα αποφέρει έσοδα ύψους 48 εκατ. ευρώ το 2018.

7) Εξορθολογισμός των κινήτρων απόδοσης στον μισθολογικό λογαριασμό του δημόσιου τομέα, για να επιτευχθούν εξοικονομήσεις που θα ανέλθουν σε 33 εκατομμύρια ευρώ το 2018.

8) Εξορθολογισμός ορισμένων επιδομάτων και παροχών που χορηγούνται στους στρατιωτικούς, για εξοικονόμηση 7 εκατομμυρίων ευρώ το 2018. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει: i) αλλαγές στους όρους επιλεξιμότητας και τους τύπους υπολογισμού των επιδομάτων για επικίνδυνες δραστηριότητες και ii) τη μείωση του ύψους της αποζημίωσης για υπηρεσία στο εξωτερικό με μείωση των θέσεων και της διάρκειας υπηρεσίας των αποσπασμάτων στο εξωτερικό.

9) Περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις το 2019 για την εξοικονόμηση δαπανών ύψους 1,8-1,9 δισ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ.

10) «Αντίμετρα» αύξησης των κοινωνικών δαπανών που αντισταθμίζουν την εξοικονόμηση από τις μειώσεις των συντάξεων. Τα «αντίμετρα» αυτά προβλέπουν: α) αύξηση των δαπανών για στοχοθετημένα κοινωνικά επιδόματα (επίδομα στέγασης, παροχές για παιδιά, σχολικά γεύματα, νηπιαγωγείο / προσχολική εκπαίδευση) ύψους 0,7% του ΑΕΠ β) επενδύσεις δημόσιων υποδομών υψηλής ποιότητας 0,1-2,2% του ΑΕΠ και γ) ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας 0,1-0,2% του ΑΕΠ.

11) Αύξηση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες, η οποία θα αποφέρει πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 1,8-1,9 δις. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ το 2020 και το 2021. Προβλέπεται η μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου εισοδήματος που ισχύει για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες από τα επίπεδα των 1.900-2.100 ευρώ στα επίπεδα των 1.250-1.450 ευρώ, που θα έχει ως συνέπεια την μείωση των αφορολογήτων ορίων από τα επίπεδα των 8.636-9.545 ευρώ στα επίπεδα των 5.681-6.591 ευρώ. Οι μειώσεις αυτές θα προκαλέσουν σημαντικές αυξήσεις στις φορολογικές επιβαρύνσεις μισθωτών, συνταξιούχων και κατ’ επάγγελμα αγροτών με χαμηλά εισοδήματα.

12) Φορολογικό πακέτο «αντιμέτρων» που αντισταθμίζει την καθαρή απόδοση της αύξησης στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και περιλαμβάνει: α) τη μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με απόδοση 0,8% του ΑΕΠ. Η μείωση αυτή συνδυαζόμενη με τις περικοπές στα αφορολόγητα όρια θα προκαλέσει φοροελαφρύνσεις μόνο σε μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες με μεσαία και υψηλά εισοδήματα. β) τη μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων με απόδοση 0,1% του ΑΕΠ και γ) τη μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) με απόδοση 0,1% του ΑΕΠ.

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ
Δείτε την αιτιολογική εδώ