ΠΟΛ.1063/14.5.2009

Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 18 του Ν.3756/2009 που αφορά στη φορολογική μεταχείριση του ΕΚΑΣ

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 18 του Ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α’/31.3.2009), με την οποία προβλέπεται, ότι το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος.
Επίσης, σας πληροφορούμε ότι το ποσό του επιδόματος αυτού δηλώνεται κανονικά στους κωδικούς αριθμούς 305-306 του Πίνακα 4 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009, αλλά κατά την εκκαθάριση αυτής από την ΓΓΠΣ δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του φορολογούμενου.