ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4122

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις

Διαβάστε ολόκληρο το νόμο εδώ: 4122