ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4109

Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

Διαβάστε ολόκληρο το νόμο εδώ: 4109