Ερώτηση

632ΑΑ. Καλημέρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δικηγόρος κόβει ΑΛΠ και αναγράφει τις εισφορές υπέρ δικηγορικού συλλόγου. Αυτές αναγράφονται σε ξεχωριστή στήλη στο βιβλίο εσόδων - εξόδων. Θα ήθελα να ρωτήσω αν πρέπει να αναγραφούν και στην εκκαθαριστική έτους 2012 στον κωδικό 666. Ευχαριστώ.

Απάντηση

Όπως και εσείς αναφέρετε στο ερώτημά σας οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, που αναγράφονται στα γραμμάτια προκαταβολής για παράσταση σε Δικαστήρια (12% για τον Δ.Σ.Α.) και για παράσταση σε συμβόλαια (35% για τον Δ.Σ.Α.), αποτελούν έξοδα, καταχωρίζονται στο σκέλος των εξόδων του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων με παραστατικό το γραμμάτιο προκαταβολής και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, εφ’ όσον, όπως διευκρινίζεται με την ΠΟΛ. 1026/2012, οι εισπραττόμενες δικηγορικές αμοιβές είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τα ποσά αναφοράς, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής.

Οι παραπάνω εισφορές για την εφαρμογή του ΦΠΑ αποτελούν εξαιρούμενες – εκτός πεδίου εφαρμογής – εισροές και ως τέτοιες πρέπει να συμπεριληφθούν στον κωδικό 666 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.

Η ομάδα της AST BOOKS.

www.astbooks.gr

 ΤΗΛ. 2105442849