Ερώτηση

652AA. Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης που απαλλάσσεται από το ΦΠΑ και έχει και Κ.Α.Δ βιβλιοθήκης για παράδοση μαθημάτων σε μαθητές δημοτικού υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ. Ευχαριστώ.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με το Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000):

«Άρθρο 22. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας

1. Απαλλάσσονται από το φόρο:

…….

ιγ) η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,»

 

Επίσης όπως έγινε δεκτό με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 10/1987 για την εφαρμογή του ΦΠΑ :

 

«Φροντιστήρια - ιδιαίτερα μαθήματα. Η διάταξη αυτή της περίπτωσης ιδ΄(σ.σ. παρ. 1 άρθρου 18 ν.1642/1986. Η διάταξη κωδικοποιήθηκε ως περ.ιγ΄ παρ. άρθρου 22 στο Ν.2859/2000)  αφορά την απαλλαγή της παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Κι εδώ πρέπει να εξετάζεται αν τα ιδιαίτερα μαθήματα αφορούν υπηρεσίες εκπαίδευσης ή απόκτηση ερασιτεχνικών, ψυχαγωγικών κ.λπ. γνώσεων ή εμπειριών, οπότε οι υπηρεσίες αυτές δεν πρέπει να απαλλάσσονται από το φόρο (βλ. σχετικά ανωτέρω περίπτωση ιγ΄). Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή αυτή παρέχεται ανεξάρτητα αν η παράδοση των ιδιαίτερων μαθημάτων γίνεται από οργανωμένες επιχειρήσεις - φροντιστήρια στις αίθουσες τους, ή στο σπίτι από δασκάλους φροντιστές.»

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η παράδοση μαθημάτων που αφορούν εκπαίδευση και σε μαθητές δημοτικού απαλλάσσονται από ΦΠΑ.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.

www.astbooks.gr

ΤΗΛ. 2105442849