Ερώτηση

583ΑΑ. Κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, ενώ έχω υποβάλει περιοδική δήλωση καταβάλωντας το 40% του φόρου, δεν έχω πληρώσει τις υπόλοιπες 2 δόσεις. Σε αυτή την περίπτωση βάζω το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που έπρεπε να αποδοθεί στον κωδικό 701 ή θα πρέπει να βάλω το ποσό που αποδόθηκε στον 701 και την διαφορά στο κωδικό 703;

Απάντηση

Το Υπουργείο Οικονομικών  στο ΦΥΛΛΑΔΙΟ NO 34/ΑΘΗΝΑ 2011 με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010» προέβλεπε και τα εξής:

«Κωδ. 701. Το σύνολο του φόρου που πληρώσατε τόσο με τις αρχικές και τροποποιητικές όσο και με τις έκτακτες περιοδικές δηλώσεις, που αφορούν τη διαχειριστική σας περίοδο, χωρίς τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που κάνατε χρήση της δυνατότητας της τμηματικής καταβολής του Φ.Π.Α. βάσει του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181 Α'/16-9-2009) στον Κωδ.701 θα συμπεριλάβετε το σύνολο του φόρου από τον Κωδ.511 αυτών των περιοδικών δηλώσεων, ανεξάρτητα από την καταβολή ή μη των βεβαιωμένων δόσεων.»

(Σημειώνεται ότι η τμηματική καταβολή με την παραπάνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  ήταν σε ισχύ για περιοδικές δηλώσεις που έληξαν από 20/10/2009 έως και περιοδικές δηλώσεις που αφορούν το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ) ή τον Ιούνιο του 2010 (βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ).

Η ισχύουσα σήμερα δυνατότητα ότι φόρος που οφείλεται βάσει εμπροθέσμων περιοδικών δηλώσεων οι οποίες υποβάλλονται μετά την 1.07.2011, δύναται να καταβάλλεται σε δόσεις (μέχρι τρεις), προβλέφτηκε με την αντικατάσταση του  δεύτερου εδάφιου της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ με την Παράγραφο 6  άρθρου 27 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄/31.3.11).)

Σύμφωνα με τα παραπάνω στον Κωδ.701 θα συμπεριλάβετε το σύνολο του φόρου από τον Κωδ.511 αυτών των περιοδικών δηλώσεων, ανεξάρτητα από την καταβολή ή μη των βεβαιωμένων δόσεων.

Η ομάδα της AST BOOKS.

www.astbooks.gr

ΤΗΛ2105442849