Ερώτηση

104. Καλημέρα,Μπορείτε σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε εάν χρειάζεστε να θεωρήσουν Φ.Τ.Μ
α) Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας ( κανό, ποδήλατα, jet ski κ.α ) ΚΑΔ 93.29.11.04 και
β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ Η/ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΔ 74.20.21.02
Με τον ΚΒΣ είχαμε θεωρημένες ΑΠΥ, τώρα; ( Για συναλλαγές με ιδιώτες αναφέρομαι )
Ευχαριστώ!

Απάντηση

Όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση, ισχύουν τα εξής:
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον ΚΦΑΣ οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Από την ερώτηση σας θεωρούμε ότι από τη στιγμή που λειτουργείτε εκτός της έδρας ή του υποκαταστήματός σας, μπορείτε να κάνετε χρήση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.1809/88 και να εκδίδεται ΑΛΣ χειρόγραφες εφόσον πρόκειται για συναλλαγες που πραγματοποιεί ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματός του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
 Ν. 1809/88, Άρθρο 1
1. Οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄) υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Την υποχρέωση αυτή έχουν και οι κυρίως χονδροπωλητές επιτηδευματίες, όταν οι λιανικές τους πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται κατά σύστημα και όχι περιστασιακά, ανεξάρτητα από το ποσοστό των πωλήσεων αυτών επί του συνόλου των ετήσιων πωλήσεων τους. Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να απαλλαγεί ο επιτηδευματίας αυτός από την υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την απαλλαγή αυτή. Οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ταμειακών μηχανών και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στις εκδιδόμενες από αυτές αποδείξεις ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι επιτηδευματίες αυτοί, αντί να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με τρόπο μηχανογραφικό, στις οποίες όμως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων των φορολογικών ταμειακών μηχανών. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, για συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματος του.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης σας είναι ο τόπος που εκμισθώνετε τα θαλάσσια παιχνίδια,  μπορείτε να κάνετε χρήση της απόφασης που προβλέπει την δυνατότητα απαλλαγής από τη χρήση ΦΤΜ και έκδοσης χειρόγραφων αποδείξεων για πώληση ή παροχή υπηρεσιών, σε περιπτώσεις καταστήματος που στερείται ηλεκτρικού ρεύματος μετά από άδεια που πρέπει να χορηγήσει η αρμόδια ΔΟΥ. (1087475/1120/16-1-91)

Όσον αφορά τις υπηρεσίες φωτογράφισης πορτρέτων, ισχύουν τα εξής:
Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 3/1992, προβλέπονται τα εξής:
“Όπως έχει γίνει δεκτό από τη δικαστηριακή και διοικητική νομολογία η εμφάνιση και η εκτύπωση φωτογραφιών αποτελεί παραγωγή κατόπιν παραγγελίας τρίτων και ως εκ τούτου τα φιλμς που παραλαμβάνονται για εμφάνιση αποτελούν πρώτη ύλη τρίτου για κατεργασία”.
Από τη Διοίκηση κατά καιρούς έχουν γίνει δεκτά και εξακολουθούν να ισχύουν τα εξής:
δ) Η εμφάνιση και εκτύπωση φωτογραφιών σε ίδια εργαστήρια ή σε εργαστήρια τρίτων αποτελεί παραγωγή αγαθών, κατόπιν παραγγελίας (Σ.537/ΠΟΛ.69/17.2.1988).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το έγγραφο Δ15Α 1109683/2012, για τους φωτογράφους προβλέπεται ότι εφόσον η κυριότητα της φωτογραφίας που εκδίδεται μεταβιβάζεται στον αγοραστή πρόκειται για πώληση αγαθού, ενώ στην περίπτωση που η κυριότητα της φωτογραφίας ανήκει στο φωτογράφο και στον αγοραστή παρέχεται το δικαίωμα χρησιμοποίησης της, πρόκειται για παροχή υπηρεσίας.
 Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι από τη στιγμή που ¨πουλάτε” τις φωτογραφίες που βγάζετε, θεωρούμε ότι για την πώληση αυτή είστε υπόχρεος χρήσης ΦΤΜ ή έκδοσης αποδείξεων μηχανογραφικά με χρήση ΕΑΦΔΣΣ.
Σε κάθε περίπτωση όμως, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε και στην αρμόδια Υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.