Ερώτηση

98. Ευχαριστούμε για τις τόσο διαφωτιστικές απαντήσεις που λαμβάνουμε από εσάς.
Για τη ναύλωση τουριστικών σκαφών ο εκμεταλλευτής του σκάφους εκδίδει Απόδειξη λιανικών συναλλαγών όταν ο πελάτης είναι ιδιώτης. Η Απόδειξη λιανικών συναλλαγών  μπορεί να εκδίδεται χειρόγραφη θεωρημένη ή είναι υποχρεωτικά με ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό ;Ευχαριστώ
Απάντηση

Οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Επιπλέον σύμφωνα με  την ΠΟΛ 1037/1992 εξαιρούνται της έκδοσης αποδείξεων με ΦΤΜ :
......
στ) στις επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων γενικά, ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, εκμετάλλευσης θεαμάτων, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκίνητων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, στους κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενους ράπτες ή ράπτριες, καθώς και στους εκμεταλλευτές ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.
........

Περαιτέρω, στην  ΠΟΛ.1156/09.05.1997, προβλέπεται ότι:
“Εκτός από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι, η ναύλωση επαγγελματικών τουριστικών σκαφών του Ν.438/1976, υπάγεται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 8% (Σ.Σ. Πλέον 13%), ως παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων. Επίσης ότι, τα πλοία αυτά, ως εκ της κατασκευής των, χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για την εκτέλεση πλόων θαλάσσιας αναψυχής ή περιηγήσεως και, σε αντίθεση με τα κρουαζιερόπλοια, δεν εκτελούν καθορισμένα δρομολόγια”.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η ναύλωση επαγγελματικών τουριστικών σκαφών θεωρούμε πως εμπίπτει στην κατηγορία των  επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων. Συνεπώς μπορείτε να εκδίδετε χειρόγραφες θεωρημένες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι η ΠΟΛ 1156/1997 όπου στηρίζεται η απάντησή μας, είναι εγκύκλιος που έχει εκδώσει η Διεύθυνση ΦΠΑ και όχι η Διεύθυνση ΚΒΣ. Κατά συνέπεια η απάντηση μας έχει βάση με την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω ισχύουν και για τη Διεύθυνση ΚΦΑΣ, κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η ομάδα της AST BOOKS.