Σχετικά με την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων κατά τις ημερομηνίες πληρωμών συντάξεων.

Αθήνα 26 Απριλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/31 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Μενάνδρου 41-43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-52.35.659
FAX: 210- 52.22.994

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων κατά τις ημερομηνίες πληρωμών συντάξεων».

Σχετικό: Το Γ99/18/1.4.2013 Γενικό Έγγραφο

Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Συντάξεων, με το ανωτέρω Γενικό Έγγραφο μεταξύ άλλων μέτρων καθορίστηκε και το ωράριο συναλλαγής με το κοινό για τις υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων καθημερινά 11:00 – 14:00 εκτός Τετάρτης.

Επειδή κατά τις ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών, ενδέχεται να υπάρξει μεγάλη προσέλευση στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από συνταξιούχους που τυχόν δεν πιστώθηκε ο λογαριασμός τους. Για το λόγο αυτό κατά τις ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων, ο Προϊστάμενος κάθε Υποκαταστήματος εκτιμώντας τον όγκο συναλλαγής θα μπορεί να καθορίζει την εξυπηρέτηση του κοινού και πέρα των προβλεπόμενων με τις οδηγίες του ανωτέρω γενικού εγγράφου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμμ. Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ