Κατ’ εξαίρεση λειτουργία των Υπηρεσιών Πληρωμών Συντάξεων για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ
ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Μενάνδρου 41-43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-52.35.659
FAX: 210- 52.22.994

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Κατ’ εξαίρεση λειτουργία των Υπηρεσιών Πληρωμών Συντάξεων για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων».

Σχετικά: Τα Γ99/18/1.4.2013 και Γ99/31/26.4.2013 Γενικά Έγγραφα

Οι Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων θα λειτουργούν καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στα ως άνω γενικά έγγραφα μέχρι την αποκατάσταση των σχετικών με την καταβολή συντάξεων προβλημάτων, που προκάλεσαν μεγάλη προσέλευση συνταξιούχων στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΑΚΡΙΒΈΣ ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμμ. Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ