ΠΟΛ.1086/22.6.2009

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/Β’/16.10.2008) ΑΥΟΟ «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008)»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 – ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ 1062/Β’/27.7.2005) ΑΥΟΟ «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών».
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς».
5. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Την υπ’ αριθ. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/Β’/16.10.2008) AYOO «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008)».
7. Την ανάγκη βελτίωσης της εν λόγω Ονοματολογίας με προσθήκες, μεταβολές ΚΑΔ ή διορθώσεις της λεκτικής περιγραφής των δραστηριοτήτων.
8. Τη διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Μεταβάλλονται ως προς τον Κωδικό, οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

Από Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε Κ.Α.Δ.
01.62.10.03 Υπηρεσίες εκκόλαψης πτηνών 01.47.23.01
08.93.10.01 Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο) 10.84.30.01
22.29.91.05 Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κ.λπ. 43.99.90.08
33.12.15.01 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων 43.29.19.02
33.12.15.02 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων 43.29.19.03
55.20.11.02 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών 55.90.19.01
61.10.11.01 Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού 61.90.10.06
61.10.41.01 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) 61.90.10.07
90.02.11.02 Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας 90.01.10.12
90.02.11.03 Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος 90.01.10.13
90.02.11.04 Υπηρεσίες χορωδίας 90.01.10.14
90.02.19.01 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών 90.04.10.09
90.02.19.02 Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών 90.04.10.10
90.02.19.03 Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90.04.10.11
90.03.11.06 Υπηρεσίες κειμενογράφου – σεναριογράφου 90.02.11.05
90.03.11.09 Υπηρεσίες σκηνοθέτη 90.02.11.06
90.04.10.01 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κ.λπ.) 90.02.19.04
90.04.10.02 Υπηρεσίες ηχοληψίας 90.02.19.05
90.04.10.03 Υπηρεσίες θεατρικού ή κινηματογραφικού ενδυματολόγου 90.02.19.06
90.04.10.04 Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή 90.02.19.07
90.04.10.05 Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου – σκηνής 90.02.19.08
90.04.10.07 Υπηρεσίες σκηνογράφου 90.02.19.09

2. Διαγράφονται οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.
70.22.12.16 Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 66.19.91
90.04.10.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από στούντιο ηχογραφήσεων Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 59.20.11

3. Διορθώνεται το λεκτικό της περιγραφής, στους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
33.12.15.03 Υπηρεσίες συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κ.λπ.)
43.29.19.03 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων
46.42.11.46 Χονδρικό εμπόριο κρανών για μοτοσικλέτες, για ποδήλατα Χονδρικό εμπόριο κρανών για μοτοσικλέτες και ποδήλατα
47.51.51.57 Λιανικό εμπόριο ψιλικών και παρόμοιων ειδών Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών
47.91.41 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
56.10.11.03 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσική από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων, [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος
56.10.11.04 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος
85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
85.53.1 Υπηρεσίες σχολών οδηγών, σχολών πιλότων αεροσκαφών και σχολών ιστιοπλοΐας Υπηρεσίες σχολών οδηγών, σχολών πιλότων αεροσκαφών και σχολών ιστιοπλοΐας (ερασιτεχνικών)
85.53.11 Υπηρεσίες σχολών οδηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών οδηγών αυτοκινήτων
85.53.12 Υπηρεσίες σχολών οδηγών (πιλότων) αεροσκαφών και σχολών ιστιοπλοΐας Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών οδηγών (πιλότων) αεροσκαφών και σχολών ερασιτεχνικής ιστιοπλοΐας
85.53.12.02 Υπηρεσίες σχολών πιλότων αεροσκαφών Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών πιλότων αεροσκαφών
85.59.13.05 Υπηρεσίες σχολών αξιωματικών και πληρώματος εμπορικού ναυτικού Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών χειριστών και πληρώματος σκαφών

4. Προσθέτονται οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

ΝΕΟΣ Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
16.24.13.02 Κατασκευή κυψελών
32.13.10.01 Κατασκευή κοσμημάτων από πλαστικό, ύφασμα, ξύλο, όστρακα, μη πολύτιμες πέτρες, κοινά μέταλλα και άλλα υλικά
33.12.15.04 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κ.λπ.)
33.12.15.05 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διακίνησης προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι μετακίνησης, φορεία, ταινιόδρομοι κ.λπ.)
43.21.10.05 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κ.λπ.) σε ακίνητα
43.21.10.06 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και δικτύων
43.29.19.04 Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων
43.29.19.05 Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών
46.46.11.20 Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης
47.30.81.03 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.
47.30.81.04 Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων έκπλυσης αυτοκινήτων
47.30.81.05 Λιανικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για αυτοκίνητα
47.30.81.06 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων
47.30.81.07 Λιανικό εμπόριο υγρών για υδραυλικά φρένα, αντιψυκτικών παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών
47.73.74.13 Λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης
47.77.82.14 Λιανικό εμπόριο σκευών επιμεταλλωμένων με χρυσό ή άργυρο
50.20.19.01 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων με λέμβους
52.21.25.01 Υπηρεσίες οδικής βοήθειας οχημάτων
66.19.99.03 Υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για χρέη
71.12.19.12 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού
71.12.33.01 Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης
71.20.19.05 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων
85.42.12.01 Υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από Ανώτερες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
85.52.19.01 Υπηρεσίες σχολών υποκριτικής
85.53.11.01 Υπηρεσίες θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων
85.59.13.06 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων
85.59.13.07 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών πιλότων αεροσκαφών
90.01.10.09 Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος
90.01.10.10 Υπηρεσίες θεατρικού θίασου
90.01.10.11 Υπηρεσίες θίασου τσίρκου
90.01.10.15 Υπηρεσίες μπαλέτου
90.01.10.16 Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας
90.02.11.07 Υπηρεσίες θεατρώνη
90.02.11.08 Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90.02.19.10 Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90.04.10.12 Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
96.01.19.05 Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α.ΜΠΕΖΑΣ