ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34, ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483 FAX: 210 8834484
http://www.efeea.gr
Απ. Αναγ. Πρωτ. Αθηνών 3352/18.10.1990 - Αρ. Κατ. 17619/19.12.1990

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
        
Ολοκληρώνοντας  μία  θητεία  δεκατεσσάρων  ( 14 )  ετών  στη  θέση  του  Προέδρου  ο κ. Νίκος  Αυλωνίτης  υπέβαλλε  χθες , κατά  την  τακτική  συνεδρίαση  του  Δ.Σ. , την  παραίτηση  του.
    
Το  Δ.Σ.  έκανε  αποδεκτή  την  παραίτηση  και  με  ομόφωνη  απόφαση  του  ανέδειξε  νέο  Πρόεδρο  τον  μέχρι  σήμερα  Γενικό  Γραμματέα  κ.  Δημήτριο  Τσαμόπουλο  και  νέο  Γενικό  Γραμματέα  τον  κ. Γεώργιο  Χριστόπουλο.

Επίσης το ΔΣ με ομόφωνη απόφαση αναγνωρίζοντας την πολύχρονη και πολύτιμη συμβολή του Νίκου Αυλωνίτη στη ένωση και γενικότερα στον κλάδο, απένειμε στον απελθόντα πρόεδρο τον τίτλο του επίτιμου προέδρου.      
        
Μετά  τα  ανωτέρω  η  νέα  σύνθεση  του  Δ.Σ.  έχει  ως  ακολούθως :

Δημήτριος  Τσαμόπουλος       Πρόεδρος
Αναστάσιος  Μπάσδελης        Αντιπρόεδρος
Γεώργιος  Χριστόπουλος        Γενικός  Γραμματέας
Αθανασία  Μαργέλλου           Ταμίας
Νικόλαος  Καβουρίνος           Μέλος
Ιωάννα  Μπινιάκου                 Μέλος
Αναστασία  Αναστασίου         Μέλος
Αθανασία  Ζέρβα                    Μέλος
Νικόλαος  Αυλωνίτης             Μέλος    

Μετά  Τιμής
Για  το  Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                                                       

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ