ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Δωδεκανήσου 7, 2310-513875, solnth_1@otenet.gr, www.solnth.gr

Θεσσαλονίκη, 6-6-2013

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ

ΘΕΜΑ:  Παραμονή της 26ης ημέρας ως ημερομηνία υποβολής των περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την ΠΟΛ.1129/3.6.2013 που εκδόθηκε για την τροποποίηση του εντύπου 050-ΦΠΑ Έκδοση 2η 2011, Φ2 TAXIS, προσαρμοζόμενο στον Ν 4152/2013, αποφασίστηκε η αλλαγή του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από την 26η στην 20η μέρα από την λήξη της περιόδου υποβολής της. Πιστεύουμε ότι η συντόμευση του χρόνου αυτού όπως και η καταβολή των 10 ευρώ (ελάχιστο ποσό) ανά περιοδική δήλωση δε λύνει προβλήματα ρευστότητας του κράτους. Αντίθετα, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους Λογιστές – Φοροτέχνες για την έγκαιρη συμπλήρωση και υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Κύριε Υπουργέ,

Οι Λογιστές – Φοροτέχνες θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν είναι δυνατόν να προσδιορίζονται ασφυκτικές ημερομηνίες υποβολής υποχρεώσεων οι οποίες επιβαρύνουν τους Συναδέλφους. Θέλουμε να ανταποκρινόμαστε έγκαιρα στις υποχρεώσεις μας αλλά πρέπει να υπάρχουν και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Πιστεύουμε ότι ο χρόνος υποβολής των εν λόγω δηλώσεων θα πρέπει να παραμείνει ως έχει.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ