ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42 - 46 - ΑΘΗΝΑ 104 34, ΤΗΛ: 210 8253445 - FAX: 210 8253446

Ε - Μail: pofee@otenet.gr
ΑΠ.ΑΝΑΓ. ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ.ΚΑΤ. 545/4787/94

Προς τα
Δ.Σ. και τους Αντιπροσώπους των Ενώσεων Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2013

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 031

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 24/5/2013 επιστολής μας, με την οποία σας γνωρίσαμε ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στις 6-7/7/2013 στην Κέρκυρα θέλουμε να σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

1. Με τις συνεδριάσεις και πρακτικά του Δ.Σ. Νο.3-14/3/13 και Νο.4-14/5/13 αποφασίσθηκε στο μεν πρώτο η ΑΝΑΓΚΗ σύγκλισης έκτακτης Γ.Σ. καθώς οι εξελίξεις στον Κλάδο μας τρέχουν καθημερινά και ζητήθηκε από την Ένωση της Κέρκυρας (που είχε εκδηλώσει την πρόθεσή της για φιλοξενία της επόμενης Γ.Σ. κατά την διάρκεια της Γ.Σ. στην Αθήνα των Δεκέμβριο του 2012) να μας δηλώσει και ότι συνεχίζει να υφίσταται η πρόσκληση αλλά και να προβεί στην αναγκαία έρευνα για να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητα σε δωμάτια και αίθουσες ώστε να προσδιορισθεί και η ημερομηνία μεταξύ των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου. Είχαμε λάβει την απάντηση των Συναδέλφων όταν στις 14/5/13 αποφασίσθηκε η ακριβής ημερομηνία καθώς και τα θέματα που θα μας απασχολήσουν.

2. Η άσκηση του δικαιώματος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 και 4 προέκυψε από την ανάγκη λήψης απόφασης για σύγκλιση της έκτακτης – καταστατικής Γ.Σ. όπως συζητήθηκε κατά την διάρκεια της τακτική Γ.Σ. του Δεκεμβρίου και αφορούσε κυρίως την ανάγκη για πρόβλεψη δημιουργίας πειθαρχικού σώματος αλλά και ενός ελάχιστου κώδικα δεοντολογίας μεταξύ των Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. καθώς ο «επίσημος» ακροβατούσε μεταξύ Ο.Ε.Ε. και Υπ. Ανάπτυξης.

3. Η πρόσφατη αλλαγή στο επάγγελμα στις 28/4 κάνει ακόμη πιο επιβεβλημένη την Γ.Σ. ώστε οι Αντιπρόσωποι να αποφασίσουν αν μας συμφέρει ή όχι η αλλαγή της νομοθεσίας όχι βραχυχρόνια αλλά μακροχρόνια. Καθώς ήδη είχε δρομολογηθεί η Γ.Σ. του Ιουλίου το Δ.Σ. έκρινε ΑΝΑΓΚΑΙΟ να δοθεί το δικαίωμα να αποφασίσει η «βάση» για ένα τόσο σημαντικό θέμα και όχι κατά πλειοψηφία ένα 11μελές Δ.Σ.

Καλούνται λοιπόν ΟΛΕΣ οι Ενώσεις να προβούν σε Γ.Σ. μέχρι την 6η Ιουλίου και να λάβουν απόφαση επί των κάτωθι:

3.1. Η πλειοψηφία των Μελών της κάθε Ένωσης συμφωνεί με την τροποποίηση του Ν.2515/1997 και τουΠ.Δ. 340/1998 όπως ισχύει μετά τον ν.4152/2013 (ψηφίσθηκε 28/4/13) ή όχι;

3.2. Αν η πλειοψηφία δεν συμφωνεί με τις ψηφισθείσες αλλαγές τότε συμφωνεί με την κοινή πρόταση (ολοκληρώθηκε το βράδυ της 26/4) του Ο.Ε.Ε. και της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. που προωθήθηκε μέσω του Ο.Ε.Ε. στην Βουλή στις 27/4 ή όχι;

3.3. Τι προτείνουν τα Μέλη της Ένωσης κατά πλειοψηφία (μία πρόταση)

3.4. Αν η πλειοψηφία των Ενώσεων (λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις ψηφοφορίες μυστικές ή φανερές) ζητήσει την αλλαγή του νόμου όπως ψηφίσθηκε οι Αντιπρόσωποι κάθε Ένωσης πρέπει να έχουν εξουσιοδότηση για συμμετοχή σε ψηφοφορία για λήψη απόφασης κινητοποιήσεων και καλό είναι να υπάρχει πρόταση από την κάθε ένωση.

Συνάδελφοι η άσκηση του δικαιώματος της παρ. 4 του άρθρου 5 του Καταστατικού από το κάθε Μέλος είναι υποχρέωση. Όμως δεν γνωρίζουμε την σκοπιμότητα το κάθε ερώτημα προς το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. να γνωστοποιείται σε ένα ιδιωτικό site εκτός αν αποσκοπεί στο να μένουν υπόνοιες στην κοινή γνώμη ότι το Δ.Σ. αποφασίζει παράτυπα.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. – όποια και αν είναι η σύνθεσή του στο παρελθόν και στο μέλλον – συμβουλεύεται το Καταστατικό για κάθε σημαντική απόφασή του και πάντοτε έχει σαν γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων του Κλάδου και την ενότητά του. Τα υπονοούμενα για οτιδήποτε άλλο θίγουν μόνον αυτόν που τα «διαρρέει» και πρέπει να ελέγχονται από όλους μας για την σκοπιμότητα που εξυπηρετούν αλλά και για την χρονική στιγμή που επιλέχθηκε.

Συνάδελφοι,

Από το 2006 προσπαθούμε να νομοθετηθεί Κώδικας Δεοντολογίας, επιδιώκοντας μέσω αυτού να «περάσουμε» ζητήματα κατοχύρωσης του Επαγγέλματος απέναντι σε όσους αρπάζουν μερίδιο του αντικειμένου της δουλειάς μας.

Αυτή την περίοδο όμως της ύφεσης και τις οικονομικής δυσπραγίας οι Συνάδελφοι έχουν επιτακτική ανάγκη να μειωθούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και να μην πέφτουμε εύκολα θύματα αυτών που αλλάζουν Λογιστές σαν τα πουκάμισα, ώστε οι

Συνάδελφοι που κάθονται δίπλα – δίπλα σε μια Γ.Σ. στον νομό τους να μην έχουν επαγγελματικές συγκρούσεις.

Θεσπίζοντας ένα Κώδικα Δεοντολογίας ανάμεσα στο Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μειώνουμε τις προστριβές μεταξύ μας και αξιοποιούμε ΟΛΑ ΟΣΑ μας ενώνουν.

Αυτή η μικρή – μεγάλη ενημέρωση μέχρι την έκδοση της «επίσημης πρόσκλησης» για την Γ.Σ. στις 06-07/07/2013 στην Κέρκυρα που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο όσα προβλέπει το καταστατικό (άρθρο 15 παρ.1).

Η επιτροπή του Καταστατικού προσπαθεί να συντάξει μια ολοκληρωμένη και νόμιμη πρόταση για τα άρθρα που θα αλλάξουν. Αυτό το σχέδιο εφόσον εγκριθεί από το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίασή του θα σας δοθεί σαν πρόταση ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα και να προετοιμάσετε τις προτάσεις που οι Αντιπρόσωποι θα καταθέσουν στην Γ.Σ. .

Καθώς η καταστατική Γ.Σ. απαιτεί αυξημένη απαρτία παρακαλούμε τα Δ.Σ. να ενημερωθούν από την Γραμματεία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τα ποσά που τυχόν οφείλουν ώστε να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Μετά τιμής

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος , Πανίδης Ι. Αβραάμ 

Ο Γενικός Γραμματέας, Καμπάνης Βασίλειος