Δελτίο Τύπου

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι τα έσοδα του Ιδρύματος τον Μάιο του 2013 ανήλθαν στο ύψος των 858.840.999,47 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ