Ερώτηση

194ΑΑ.   Ο ζωγράφος σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. είναι ελεύθερος επαγγελματίας όταν παράγει μοναδικά πρωτότυπα έργα τέχνης και ταυτόχρονα είναι έμπορος όταν παράγει κόπιες ενός έργου διότι η κόπια θεωρείται εμπόρευμα άρα και το εισόδημα του εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα όσον άφορα τον Κ.Φ.Π.Α. όταν παράγει μοναδικά έργα τέχνης(εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα) θα υπάγεται στο 13% και όταν παράγει κόπιες(εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα) θα υπάγεται στο 23%?(Φ.Π.Α. εμπόρου πινάκων ζωγραφικής και κορνιζών) ή μήπως ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στον ΚΑΔ ζωγράφος είναι 13% ανεξάρτητα αν πρόκειται για μοναδικό έργο(ελεύθερο επάγγελμα) η κόπια (εισόδημα από εμπόρευμα); Σας ευχαριστώ προκαταβολικά!

Απάντηση

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/2000, ισχύουν τα εξής:

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης, καθώς και τα δικαιώματα αυτών, υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (13%).

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 347/11-12-1987, η οποία σύμφωνα με την ΠΟΛ 1100/2010 παύει να ισχύει μόνο  κατά το μέρος που αναφέρεται σε οδηγίες εφαρμογής της απαλλαγής που καταργήθηκε, ισχύουν τα εξής:

 

Έννοια του όρου «ερμηνευτής έργων τέχνης»

Ως ερμηνευτής έργων τέχνης χαρακτηρίζεται το πρόσωπο εκείνο που με διάφορους εκφραστικούς τρόπους που χρησιμοποιεί ερμηνεύει ένα έργο τέχνης. Για καλύτερη κατανόηση του όρου αναφέρουμε μερικά παραδείγματα: Ο τραγουδιστής που ερμηνεύει μια μουσική δημιουργία (σύνθεση) είναι ερμηνευτής έργου τέχνης. Το ίδιο και ο κιθαριστής ή ο πιανίστας κλπ. που εκτελούν μια μουσική σύνθεση. Ερμηνευτές έργων τέχνης είναι επίσης και οι μονωδοί και χορωδοί του λυρικού θεάτρου (υψίφωνες, μεσόφωνες, τενόροι, βαρύτονοι κ.τ.λ.) που ερμηνεύουν έργα κλασικής μουσικής (όπερα ή οπερέτα). Τέλος και ο χορευτής που ερμηνεύει μια χορευτική σύνθεση είναι ερμηνευτής έργου τέχνης.

Ύστερα από τα πιο πάνω, μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα επαγγέλματα, η άσκηση των οποίων προσδίδει στα πρόσωπα την ιδιότητα του καλλιτέχνη και του ερμηνευτή έργων τέχνης, όπως: ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες, σκηνοθέτες θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, ηθοποιοί, χορογράφοι, χορευτές, μουσικοί συνθέτες, μουσικοί εκτελεστές, τραγουδιστές, κατ΄ επάγγελμα μονωδοί και χορωδοί του λυρικού θεάτρου, κεραμιστές της λεγόμενης καλλιτεχνικής κεραμικής, διακοσμητές που είναι εικαστικοί (ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες) κ.τ.λ.

 

α) Ζωγράφοι - Αγιογράφοι

Σχετικά με τους φορητούς πίνακες ζωγραφικής ή τις φορητές αγιογραφίες που διαθέτουν οι κατασκευαστές τους,ζωγράφοι και αγιογράφοι, αντίστοιχα, παρατηρούμε ότι στην περίπτωση αυτή πρόκειται για παράδοση αγαθών (πώληση κινητών πραγμάτων) που υπάγεται στο ΦΠΑ με το συντελεστή που υπάγονται οι πίνακες αυτοί και όταν εισάγονται από το εξωτερικό, δηλαδή με συντελεστή 18% (πλέον 23%). (Οι πίνακες ζωγραφικής που δασμολογικά κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 99.01, δεν περιλαμβάνονται στα αγαθά των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Ν. 1642/1986.

Διευκρινίζεται ότι η πώληση φορητών πινάκων ζωγραφικής και φορητών αγιογραφιών υπάγεται στο συντελεστή 18%(πλέον 23%), ανεξάρτητα από το πρόσωπο που πραγματοποιεί την πώληση αυτή. Συνεπώς, τόσο η πώληση πινάκων που γίνεται από τους ίδιους τους ζωγράφους και αγιογράφους, όσο και αυτή που γίνεται από ειδικά καταστήματα (αίθουσες τέχνης «γκαλερί») υπάγονται στο ΦΠΑ με τον ίδιο συντελεστή 18%(πλέον 23%).

Στον ίδιο συντελεστή 18% (πλέον 23%) υπάγεται και η προμήθεια των «γκαλερί» για την πώληση πινάκων ζωγραφικής που κάνει για λογαριασμό των καλλιτεχνών ζωγράφων ή αγιογράφων.

Σημειώνουμε ότι αν «οι γκαλερί» ενεργούν τις πιο πάνω πωλήσεις πινάκων ως παραγγελιοδόχοι πώλησης του καλλιτέχνη ζωγράφουδηλ. αν πωλούν τους πίνακες στο όνομά τους, αλλά για λογαριασμό του καλλιτέχνη που τους φιλοτέχνησε (παραγγελέα) προς τον οποίο εκδίδουν και μηνιαία εκκαθάριση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 1642/1986.

 

3. Φασόν παραγωγή αγαθών από καλλιτέχνες

Στον καλλιτεχνικό τομέα είναι συνηθισμένη η παραγωγή αγαθών (καλλιτεχνικών έργων) από τον καλλιτέχνη, με υλικά που του παραδίδει ο πελάτης του. Η μεταχείριση της δραστηριότητας αυτής από πλευράς ΦΠΑ εξαρτάται από το χαρακτηρισμό της ως παράδοσης αγαθού ή παροχής υπηρεσίας. Το θέμα αυτό λύνεται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 περ. β΄ του Ν. 1642/1986

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, οι καλλιτέχνες και όταν ακόμα κατασκευάζουν ζωγραφικούς πίνακες, γλυπτά, χαρακτικά κ.τ.λ. φασόν, δηλαδή με σύμβαση μίσθωσης έργου από υλικά του πελάτη τους, έστω και αν χρησιμοποιούν και δικά τους υλικά, θεωρούνται ότι πωλούν αγαθά. Στην περίπτωση αυτή οι καλλιτέχνες (ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες κ.τ.λ.) υπάγονται στο ΦΠΑ με το συντελεστή που υπάγεται το είδος που φιλοτεχνούν.

Παράδειγμα:

Ιδιώτης αναθέτει σε γλύπτη να φιλοτεχνήσει την προτομή προσφιλούς προσώπου του από μάρμαρο που ο ίδιος του παραδίδει. Η δραστηριότητα αυτή του γλύπτη θεωρείται, κατά τα ανωτέρω, ότι είναι παράδοση αγαθού (προτομής) και υπάγεται στο ΦΠΑ με συντελεστή 18%(πλέον 23%).

4. Συντελεστές ΦΠΑ για τις δραστηριότητες των καλλιτεχνών κ.τ.λ.

Οι δραστηριότητες των συγγραφέων, καλλιτεχνών και ερμηνευτών έργων τέχνης διακρίνονται, κατά τα ανωτέρω, σε παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών. Για τη φορολογική μεταχείριση των δραστηριοτήτων αυτών, ανακεφαλαιώνοντας τα όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες παραγράφους της παρούσας διαταγής μας, παρατηρούμε τα εξής:

α) Πώληση αγαθών

Στις περιπτώσεις που τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα παραδίδουν αγαθά, υπάγονται στο ΦΠΑ με το συντελεστή που υπάγονται τα αγαθά που πωλούν π.χ. όταν ο συγγραφέας πωλεί τα βιβλία που έγραψε και εξέδωσε ο ίδιος, θα υπαχθεί στο ΦΠΑ με το συντελεστή στον οποίο υπάγονται τα βιβλία, δηλαδή 3% (πλέον 6,5%), ή όταν ο ζωγράφος πωλεί τους πίνακές του θα υπαχθεί στο Φπα με το συντελεστή που υπάγονται οι πίνακες ζωγραφικής, δηλαδή 18% (πλέον 23%)κ.τ.λ.

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ουσιαστικό ρόλο για το συντελεστή ΦΠΑ που θα εφαρμόζετε έχει η διάκριση μεταξύ πώλησης αγαθού και παροχής υπηρεσίας. Έτσι, εάν, για παράδειγμα, κάνετε συντήρηση κάποιου πίνακα θα τιμολογήσετε με ΦΠΑ 13%, ενώ αν πουλήσετε κάποιο πίνακα (άσχετο αν είναι πρωτότυπο έργο ή αντίγραφο) με 23%

Η ομάδα της AST BOOKS.