Απαντήσεις σχετικά με τη δήλωση ακινήτων

Με την καθιέρωση της υποχρεωτικής αναγραφής του αριθμού παροχής ρεύματος στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων Ε1 και Ε2 και την αναμενόμενη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων με το αρχείο που τηρείται στη Δ.Ε.Η., αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία η ορθή συμπλήρωση των στοιχείων των ακινήτων που ιδιοκατοικεί, μισθώνει ή εκμισθώνει ο φορολογούμενος.

Όσον αφορά τη συμπλήρωση αυτών των κωδικών, το Υπουργείο Οικονομικών έχει κατά καιρούς διευκρινίσει τα εξής:

Για τον  Αριθμό Παροχής Ρεύματος:

Ο  Αριθμός Παροχής Ρεύματος θα πρέπει να αναζητηθεί  στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που σας αποστέλλονται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή πάνω στον μετρητή κατανάλωσης.
Θα αναγραφούν τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά.
Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης θα συμπληρώσετε τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999
Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται μετά από αίτηση διακοπής που είχατε καταθέσει στη ΔΕΗ και επομένως δεν έχετε αριθμό παροχής, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αριθμός παροχής είναι ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος αναγράφεται πάνω στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι) και χαρακτηρίζει την σύνδεση του συγκεκριμένου ακινήτου με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά συνέπεια θα πρέπει να τον αναζητήσετε σε παλιότερους λογαριασμούς που σας έχουν αποσταλεί.

Για την αλλαγή κύριας κατοικίας μέσα στο έτος:
Για να δηλώσετε την αλλαγή κύριας κατοικίας μέσα στο έτος θα πρέπει να επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο στον πίνακα 5.1 του Ε1 και να εισάγετε και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας. Θα την χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρήσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση.  
Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά μεταφορά στη δήλωση. Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για την σύζυγο.

Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία ενός ακινήτου:

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο για να σας ανοίξει ο πίνακας 5.1 με την εικόνα των ακινήτων σας. Επιλέγοντας τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να τροποποιήσετε τα περιγραφικά στοιχεία τους όπως εμφανίζονται και να τα χαρακτηρίσετε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Στη συνέχεια κάνετε Μεταφορά στη Δήλωση με τα διορθωμένα στοιχεία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή σας εικόνα την 01/01/2013 (έντυπο Ε9).

Για την περίπτωση που στον πίνακα 5.1 δεν εμφανίζονται τα στοιχεία των ακινήτων που θέλετε να δηλώσετε:
Στην περίπτωση που στον πίνακα 5.1 δεν εμφανίζονται τα στοιχεία των ακινήτων που θέλετε να δηλώσετε, θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα καταχωρήσετε τα στοιχεία των ακινήτων που θέλετε, θα τα χαρακτηρίσετε ανάλογα (κύρια-1η δευτερεύσα-2η δευτερεύουσα και λοιπές),τα καταχωρείτε και τέλος επιλέγετε μεταφορά στη δήλωση.

Για να διαγράψετε ένα ακίνητο:
Δεν χρειάζεται να διαγραφούν τα ακίνητα που εμφανίζονται στον πίνακα 5.1 του εντύπου Ε1.  Αν κάποιο από τα ακίνητα που εμφανίζονται στην περιουσιακή σας εικόνα για τη συμπλήρωση του Ε1 δεν το ιδιοχρησιμοποιείτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, δεν το χαρακτηρίζετε και επομένως δεν μεταφέρεται στη δήλωσή σας.

Δήλωση ακινήτων κατοίκων εξωτερικού:
Αν το σπίτι είναι κενό δηλώνεται μόνο στο Ε2 (κενό θεωρείται το σπίτι που δεν έχει κατανάλωση ρεύματος στη διάρκεια του χρόνου). Για να δηλωθεί ένα κενό σπίτι στο Ε2 θα πρέπει στα στοιχεία ενοικιαστή, στο πεδίο ονοματεπώνυμο να γράψετε τη λέξη κενό. Στο πεδίο  αριθμός φορολογικού μητρώου δεν  γράφετε τίποτα και στην διάρκεια ενοικίασης γράφετε τους μήνες που το συγκεκριμένο ακίνητο παρέμενε  κενό, τέλος  στο πεδίο  ποσοστό συνιδιοκτησίας γράφετε το ποσοστό που σας ανήκει
 Αν το σπίτι κατοικείται περιστασιακά, πρέπει να δηλωθεί στο Ε1 στον πίνακα 5.1 σαν δευτερεύουσα κατοικία.

Δήλωση φιλοξενούμενων:
Σε περίπτωση φιλοξενίας , αναγράψτε στον κωδικό 801 του πίνακα 7 του Ε1, τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί και συμπληρώστε τους κωδικούς 092, 091 και 097 αντίστοιχα.  Από εφέτος η συμπλήρωση του κωδικού 091, είναι υποχρεωτική.

Δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας από γονείς προς τα παιδιά ή και αντίστροφα:
Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) περιγράφετε το ακίνητο στις αντίστοιχες στήλες.  Στα στοιχεία ενοικιαστή, στο πεδίο ονοματεπώνυμο γράφετε τη λέξη δωρεάν παραχώρηση,  στο πεδίο  αριθμός φορολογικού μητρώου γράφετε  τον ΑΦΜ του προσώπου που κατοικεί στο ακίνητο  και στην διάρκεια ενοικίασης γράφετε τους μήνες παραχώρησης, τέλος  στο πεδίο  ποσοστό συνιδιοκτησίας  γράφετε το ποσοστό που ανήκει στον παραχωρητή.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για κατοικίες μεγαλύτερες των 200 τετραγωνικών μέτρων υπολογίζεται τεκμαρτό μηνιαίο μίσθωμα για την επιφάνεια πέραν των 200 τετραγωνικών μέτρων και το εισόδημα αυτό δηλώνεται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Όταν το ακίνητο που παραχωρείται χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη, υπολογίζεται τεκμαρτό μηνιαίο μίσθωμα για όλη την επιφάνεια του ακινήτου ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων.

Δήλωση σκηνιτών
Σε αυτό το σημείο πρέπει να παραδεχτούμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει πραγματικά ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό, μιας και έχει προβλέψει τη διαδικασία συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 και από άτομα που διαμένουν μόνιμα σε σκηνή!!!
Σύμφωνα λοιπόν με τις απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, σε περίπτωση φορολογούμενου σκηνίτη / νομάδα (διαμονή σε σκηνή) συμπληρώνεται ο κωδικός 801 του πίνακα 7 του Ε1, με τον Α.Φ.Μ. 000000000 (9 μηδενικά).
Κατόπιν αυτού και σε συνδυασμό με τον επερχόμενο ενιαίο φόρο ακινήτων, δεν μας μένει τίποτα άλλο παρά να αναρωτηθούμε: Προνοητικότητα ή Προφητεία;

Η ομάδα της AST BOOKS.