ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.)

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ   42 – 46  , ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434
ΤΗΛ. 2108834483, 2108224111 - FΑΧ : 2108834484

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα άρθρα 9  και 10  του καταστατικού, το Δ.Σ. της   Ε.Φ.Ε.Ε.Α. με ομόφωνη απόφασή του, της 05-06-2013 , σας καλεί να  συμμετάσχετε στην  ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  της  Ένωσής  μας  την   13η Ιουνίου 2013  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00 στο Ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ” , οδός  Πανεπιστημίου 52 Αθήνα, με το παρακάτω ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

    Απόφαση  επί  του  θεσμικού  πλαισίου  που  διέπει την  άσκηση  του  επαγγέλματος  Ν.2515/97  και  Π.Δ. 340/98  μετά  την  τροποποίησή  τους  από  το  Ν.4152/09-05-2013.  
   
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού για τη συγκρότηση απαρτίας πρέπει να παρευρίσκεται το 1/2 των ταμειακώς ενήμερων μελών της Ένωσής μας. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση  θα επαναληφθεί στο ίδιο μέρος χωρίς άλλη προειδοποίηση τη Παρασκευή 21η Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00. Αν εκ νέου δεν παραστεί το 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών τότε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την  29η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 14:00 στο ίδιο μέρος με όσα μέλη και αν παρευρίσκονται και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       
                                       
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  

                        

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ