Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

 

 

1) Αιτιολογική - Εισηγητική Έκθεση

Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

2) Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις

Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

3) Διατάξεις σχεδίου ή Προτάσεις νόμου

Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

4) Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

5) Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης

Πατήστε το κουμπί για λήψη.