Χθες ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, ζήτησε  την παράταση των προθεσμιών για την καταχώρηση των ισολογισμών, των αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη.

Ηδη, το ΕΒΕΑ είχε ανακοινώσει εδώ και τρεις ημέρες τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επιχειρήσεων-μελών του λόγω του συνωστισμού που παρατηρήθηκε.

Συγκεκριμένα, παρέμεινε ανοιχτό, χθες, Πέμπτη 06/06/2013 από 08.00 έως 16.00 και θα παραμείνει και σήμερα, Παρασκευή 07/06/2013 από 08.00 έως 16.00, όπως επίσης και αύριο Σάββατο 08/06/2013 από 08.00 έως 15.00 και τη Δευτέρα 10/06/2013 από 08.00 έως 16.30.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις, βάσει των σχετικών νόμων, υποχρεούνται να καταχωρήσουν στο ΓΕΜΗ τις οικονομικές τους καταστάσεις 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Αυτό σημαίνει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ είναι η 10η Ιουνίου.

Οπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Μίχαλος στην επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης, η ισχύουσα νομοθεσία τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012 και οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν ισολογισμούς στις ιστοσελίδες τους.

Αν δεν διατηρούν ιστοσελίδες, τότε μπορούν να πραγματοποιούν την καταχώρηση των ισολογισμών τους, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

«Επειδή το νομοθετικό καθεστώς είναι πρόσφατο, αλλά και δυσλειτουργικό», τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ, «δεν έχει ακόμη εδραιωθεί στις συναλλακτικές σχέσεις των επιχειρήσεων, καθιστώντας την προθεσμία αυτή της καταχώρησης των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, ασφυκτική».

«Για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του επιχειρηματικού κόσμου, που επιθυμεί να τηρήσει όλες τις νομικές του υποχρεώσεις και για την οποία δεν ευθύνονται τα Επιμελητήρια, αλλά η δυσκολία εφαρμογής στην πράξη των ρυθμίσεων των νέων νόμων, υπάρχει ανάγκη παράτασης των σχετικών προθεσμιών από μέρους του υπουργείου Ανάπτυξης», καταλήγει ο κ. Μίχαλος.

Στο μεταξύ, και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού) ανακοίνωσε, τελικώς, ότι, για την εξυπηρέτηση των εταιρειών Α.Ε. & ΕΠΕ, προκειμένου να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά καταχώρησης ισολογισμών τους στο ΓΕΜΗ, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του θα λειτουργήσουν εκτάκτως αύριο, Σάββατο 08/06/2013 από 08.00 έως 13.00.

Υπενθυμίζεται, βεβαίως, ότι, πριν από αρκετές ημέρες, υπήρχαν διαβεβαιώσεις εκ μέρους της διοίκησης του ΕΒΕΠ, ότι οι υπηρεσίες ήταν έτοιμες να λειτουργήσουν.

Πηγή: ΓΓΕ – ΓΓΕ