Ερώτηση

750ΑΑ. Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω ο κωδικός 027-028 "Ασκείτε εμπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι την 31/12/1950;" αφορά μόνο όσους έχουν ατομική επιχείρηση και όχι την παροχή υπηρεσιών και τα ελεύθερα επαγγέλματα;

Ευχαριστώ.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για το οικονομικό έτος 2013, προβλέπονται τα εξής:

"Σημειώστε ‘’Χ’’ πάνω στη λέξη ‘’ΝΑΙ’’, αν εσείς ο ίδιος ή η σύζυγος σας ασκείτε εμπορική επιχείρηση και έχετε γεννηθεί μέχρι και την 31/12/1950"

Εμείς στο ηλεκτρονικό μας σεμινάριο με τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 αναφέρουμε ότι:

"Κωδικοί 027, 028: Αυτοί οι κωδικοί, είναι νέοι στο έντυπο, και συμπληρώνονται από  τους φορολογούμενους, που ασκούν εμπορική επιχείρηση, και έχουν γεννηθεί μέχρι τριάντα μία δωδεκάτου 1950, δηλαδή έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 62 ετών, μιας και  απαλλάσσονται πλήρως, από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, καθώς απέχουν το πολύ 3 έτη, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, των 65 ετών."

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011, προβλέπονται τα εξής:

" Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Ακόμη, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1223/13.10.2011, προβλέπονται τα εξής:

"Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του ν.3986/2011, εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων (όχι η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος), εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65° έτος της ηλικίας. ....".

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, άποψή μας είναι ότι η εν λόγω απαλλαγή παρέχεται για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν είναι εμπορικές ή παροχής υπηρεσιών, μιας και το εισόδημα από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ δεν προβλέπεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.