ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34, ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483 FAX: 210 8834484, http://www.efeea.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 IOYNIOY  2013

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (9:00-14:00)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΤΙΤΑΝΙΑ" (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΔΗΛΩΣΗ ΦΑΠ
  • ΦΑΠ 2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 2013
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1,Ε2,Ε3(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ) Ε5
  • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΔΟΥ ΚΑΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  • ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
  • ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ - ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
  • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΑΝΝΑ ΑΔΑΜ-ΚΟΛΛΙΑ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΟΙΚ.Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΦΑΡΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΟΙΚ.ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Πληροφορίες Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: κ. Τσισκάκη Στέλλα, Τηλ. 210 8224111