Ερώτηση

768ΑΑ. Θα ήθελα να ρωτήσω στο Ε2 αριθμό παροχής ρεύματος για τα χωράφια τι γράφουμε; Τον αριθμό παροχής της πομόνας ή 999999999;

Απάντηση

 Από τις απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων που έχουν δημοσιευτεί στο site της Γ.Γ.Π.Σ. σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος;
Αναγράφεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που σας αποστέλλονται ή πάνω στον μετρητή κατανάλωσης. Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά. Αν το ακίνητο δεν έχει μετρητή κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό 999999999.
2.Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνω στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ακίνητα που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο 999999999.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω  θεωρούμε ότι από τη στιγμή που το αγροτεμάχιο σας διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτόν, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώσετε τον εννιαψήφιο 999999999.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.