Ενόψει, αφ’ ενός μεν της καταστατικής μας υποχρέωσης, αφ’ ετέρου δε της σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΦΕΕ στις 06 & 07/07/2013 στην Κέρκυρα, το Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. ΡΟΔΟΥ,  στη συνεδρίαση της  01/06/2013, αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκλιση σε Τακτική  Γενική Συνέλευση των μελών της, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

α) Ο διοικητικός απολογισμός του διοικητικού συμβουλίου.

β) Ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου.

γ) Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.

δ) Απόφαση επί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού (Ν. 2515/97 και Π.Δ. 340/98) μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 4152/2013

ε) Τροποποίηση καταστατικού Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

στ) Λοιπά θέματα 

 

Η  Γενική Συνέλευση της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ, θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο  και ώρα 18:00 στην συνεδριακή αίθουσα του Ακταίον.

 

Συναδέλφισσα -Συνάδελφε,

Νομίζουμε πως γίνεται αντιληπτό ότι, τις κρίσιμες αυτές ώρες για την ύπαρξη των γραφείων μας, η συστράτευση και η παρουσία όλων στα κέντρα λήψης  των αποφάσεων,  είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία.

Επειδή, η πρόσκληση για κατάθεση απόψεων, των ανά την επικράτεια επαγγελματικών φορέων του κλάδου μας,  προς την ΠΟΦΕΕ (θέμα ημερήσιας διάταξης δ), έχει τον χαρακτήρα μείζονος προτεραιότητας, με δεσμευτικά χρονικά περιθώρια, παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να παρευρίσκονται στη Συνέλευση, ούτως ώστε να επιτευχθεί η νόμιμη καταστατική απαρτία και να αποκλειστεί η πιθανότητα επαναληπτικής  Γενικής Συνέλευσης,  γεγονός το οποίο θα αποκλείσει την κατάθεση των απόψεών μας για τις εξελίξεις στον κλάδο μας.

Δυστυχώς, λαμβάνονται αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον μας,  χωρίς να κληθούμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας.

Η ενεργή παρουσία μας στις συλλογική προσπάθεια που καταβάλλει η Ένωσή μας, μέσω της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., είναι το ελάχιστο χρέος  προς τον εαυτό μας  και το μέλλον του επιστημονικού μας κλάδου.

Καλείστε άπαντες να είστε παρόντες.
Οι αποφάσεις που θα παρθούν, καθορίζουν το μέλλον μας.  Ενεργά ο κάθε ένας και η κάθε μια από εμάς, μπορεί με τη φωνή και την παρουσία του, να διαμορφώσει το περιβάλλον και τις συνθήκες μέσα στις οποίες  λειτουργεί.

Υ.Γ. Στην Γ.Σ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη (μέχρι και το 2012). Γι’ αυτό μέχρι 28/06/2013 όσοι έχετε οικονομική εκκρεμότητα πρέπει  να τακτοποιηθείτε οικονομικά.

πηγή: www.lsr.gr