Ίδρυση Εθνικού Ταµείου Αλληλεγγύης Γενεών

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

 

1) Αιτιολογική - Εισηγητική Έκθεση

Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

2) Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου

Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

3) Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις

Πατήστε το κουμπί για λήψη.