Από τις εκδόσεις ASTbooks πρόκειται να κυκλοφορήσει 24/06/2013 τo δίτομο έργο:

ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

 

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται :

1.    Αναλύσεις, παραδείγματα, ειδικά ζητήματα

2.     Οδηγίες συμπλήρωσης όλων των έντυπων του ΦΠΑ

3.     Ανάλυση των λογαριασμών του Ε.Λ.Γ.Σ.που αφορούν το ΦΠΑ

4.     Ελληνική νομολογία

5.     Αποφάσεις των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

6.    Σημαντικά άρθρα σε πολλά θέματα όπως τριγωνικές συναλλαγές ,ενδοκοινοτικές συναλλαγές ,PRORATE ,κ.α.

7.    Το βιβλίο συνοδεύεται από CD