Ερώτηση

659ΑΑ    Γεια σας και συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το πως  συμπληρώνουμε τα Ε3 όταν φυσικό πρόσωπο μεταβιβάζει στη σύζυγο του ατομική επιχείρηση με β κατηγορίας βιβλία, λόγω συνταξιοδότησης.Πιο συγκεκριμένα τι απογραφή λήξης παρουσιάζει η μεταβιβασθείσα επιχείρηση και τι η νέα που συνεχίζει;Η αξία των εμπορευμάτων-παγίων που μεταβιβάστηκαν με ΤΙΜ-ΔΑ εμφανίζεται στην παλιά ως έσοδο από πωλήσεις και στην νέα ως αγορές εμπορευμάτων-παγίων;Τέλος στα βιβλία των δυο επιχειρήσεων τι εγγραφές πρέπει να γίνουν;Σας ευχαριστώ πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας.

 

Απάντηση
Από τη στιγμή που έχει γίνει η μεταβίβαση της επιχείρησης και έχει γίνει διακοπή της παλιάς, θεωρούμε ότι ισχύουν τα εξής:
Για να γίνει πιο κατανοητή η απάντηση ως παλιά επιχείρηση θα εννοούμε την εταιρία που έκλεισε και ως νέα, αυτή που έκανε έναρξη.

Όσον αφορά την 1η ερώτηση:
Η “παλιά” επιχείρηση δεν θα συμπληρώσει απογραφή λήξης. Άλλωστε σύμφωνα με την ΠΟΛ.1102/14.7.2005, κατά τη διαδικασία της διακοπής στη Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να έχετε υποβάλλει  υποχρεωτικά και υπεύθυνη δήλωση του Αρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία να δηλώνετε ότι δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης πάγια ή εμπορεύσιμα.
Η νέα επιχείρηση από τη στιγμή που τηρεί βιβλία β κατηγορίας και τουλάχιστον κατά την πρώτη χρήση δεν υποχρεούται σε σύνταξη πραγματικής απογραφής, ως απογραφή λήξης θα συμπληρώσει ποσοστό 10% των αγορών της τρέχουσας χρήσης..

Όσον αφορά το δεύτερο και το τρίτο σκέλος της ερώτησής σας, γενικά πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά τη γνώμη  μας εξαρτάται από τον τρόπο που έγινε  η μεταβίβαση. Σε περίπτωση που έχει γίνει απλά πωληση εμπορευμάτων και παγίων με ΦΠΑ, τότε τα εν λόγω εμπορεύματα εμφανίζονται σαν αγορές χρήσης από τη νέα εταιρία.
Στην περίπτωση που υπάρχει μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης λόγω δωρεάς, άποψη μας είναι ότι τα εν λόγω εμπορεύματα θα περαστούν στα βιβλία με την αξία που προσδιορίζεται στη δήλωση της δωρεάς.
Σε κάθε περίπτωση σας συνιστούμε να υποβάλλεται το ερώτημα σας στο υπουργείο Οικονομικών.

Η ομάδα της ASTBOOKS.