Ερώτηση

772ΑΑ. Θα ήθελα να μου πείτε αν η φορολόγηση αυτών που αμείβονται με μπλοκάκι και έχουν σύμβαση με έναν εργοδότη και το 75% του εισοδήματός τους είναι από αυτόν θα γίνει με την κλίμακα των μισθωτών ή αν θέλουν μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες; Δηλαδή με λίγα λόγια έχουν δικαίωμα επιλογής στην φορολόγησή τους;

 

Απάντηση

Αρχικά, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την περίπτωση α' της παράγραφο 1 του άρθρου 28 του  νόμου 4110/2013, η προσθήκη του προτελευταίου εδαφίου στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, οπότε για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012), θα φορολογηθείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Όσον αφορά τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014), κατά τη γνώμη μας, με την επιφύλαξη κάποιας αλλαγής με το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί ή με την απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί, το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ , δεν παρέχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες ή από ελευθέρια επαγγέλματα, αλλά ορίζει ότι από τη στιγμή που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται εκεί, τότε το εισόδημα θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Βέβαια, άποψη μας είναι ότι το κατά πόσο θα συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις, είναι θέμα που εξαρτάται από εσάς. (π.χ. Εάν θα υπάρχει έγγραφη σύμβαση με όλα τα πρόσωπα που θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας κτλ).
Η ομάδα της AST BOOKS.