ΠΟΛ. 1124 / 03.06.2013

Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων σε θέματα φορολογικού ελέγχου.

Διαβάστε την ΠΟΛ εδώ: FEK 1344-3-6-2013