ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α

ΣΧΕΤ. : α. Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5020110 ΕΞ 27.5.2013 Δ.Υ.Ο.
β. Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5021795 ΕΞ 2013/ 06.06.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας γνωρίζουμε ότι από την επόμενη Τετάρτη 19.06.2013 και για το υπόλοιπο του μηνός Ιουνίου 2013, η τιμή αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για τα παρακάτω νομίσματα έναντι του ευρώ, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του Καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, θα είναι:

1 Ευρώ
=
42,838 ρούβλι Ρωσίας (RUB)
 
 
1,3927 δολλάριο Αυστραλίας (AUD)
 
 
2,8243 ρήαλ Βραζιλίας (BRL)
 
 
76,761 ρουπία Ινδίας (INR)
 
 
16,9295 πέσο Μεξικού (ΜΧΝ)
 
 
4,1577 ρινγκιτ Μαλαισίας (MYR)
 
 
57,14 πέσο Φιλιππίνων (ΡΗΡ)
 
 
41,106 μπατ Ταϊλάνδης (ΤΗ Β)

Η ανωτέρω τιμή αντικατάστασης εφαρμόζεται διότι οι τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της Ε.Κ.Τ. (δεύτερη Τετάρτη μηνός Ιουνίου 2013, 12.06.2013) για αυτό το νόμισμα προς το ευρώ, παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 171 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, απόκλιση (±5%) από τις τιμές που σας κοινοποιήθηκαν με τις α' και β' σχετικές Δ.Υ.Ο. για τις ισοτιμίες μηνός Ιουνίου 2013.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α
ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ