Αθήνα 20 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι

Όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις ΑΕ και ΕΠΕ μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα τους εκδόθηκε ταυτότητα πληρωμής με ημερομηνία πληρωμής την 1/7/2013.
ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτές πρέπει να πληρωθούν με ημερομηνία μέχρι 28/6/2013 ειδάλλως θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.
Σε περίπτωση παράτασης των δηλώσεων αν θέλετε να πληρώσετε με τις νέες ημερομηνίες, θα πρέπει να ξαναυποβάλλετε τη δήλωση.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος 
Δημήτρης Τσαμόπουλος 

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Χριστόπουλος