Υπουργείο Οικονομικών

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.ΤΕ., Αναμόρφωση Οργανισμού του ΝΣΚ, και άλλες διατάξεις.

 

1) Αιτιολογική έκθεση

Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

2) Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις

Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

3) Διατάξεις σχεδίου ή πρότασης νόμου

4) Έκθεση γενικού λογιστηρίου του Κράτους

Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

5) Ειδική έκθεση

Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

6) Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης

Πατήστε το κουμπί για λήψη.

 

7) Έκθεση δημόσιας διαβούλευσης

Πατήστε το κουμπί για λήψη.