ΑΔΑ: ΒΕΖΧΗ-Ι2Ρ

Αριθμός Πρωτοκόλλου: Δ19Α 5023843 ΕΞ 2013

Καν. 528/2013- Μετάθεση ημερομηνίας εφαρμογής Εκσυγχρονισμένου Τελωνειακού Κώδικα

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ: BEZXH-I2P-signed