ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

Έλλειμμα ύψους 1,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 242 εκατ. ευρώ ή κατά 25,6% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Απρίλιο του 2013.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ελλειμμάτων του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου εισοδημάτων και στη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών. Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων περιορίστηκε.

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 85 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης του ελλείμματος εκτός καυσίμων, ενώ οι καθαρές πληρωμές για καύσιμα μειώθηκαν κατά 90 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι καθαρές πληρωμές για πλοία αυξήθηκαν κατά 108 εκατ. ευρώ, ενώ αυξήθηκε και η δαπάνη για εισαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 244 εκατ. ευρώ (14,2%), αντισταθμίζοντας τη σημαντική άνοδο των εισπράξεων από τις αντίστοιχες εξαγωγές κατά 177 εκατ. ευρώ (17,5%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 130 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες, κυρίως τις υπηρεσίες μεταφορών και δευτερευόντως τις ταξιδιωτικές. Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών κατά 124 εκατ. ευρώ αντανακλά κυρίως τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των «λοιπών» (εκτός θαλασσίων) μεταφορών και δευτερευόντως τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των θαλασσίων μεταφορών.

Όσον αφορά το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, αυτό παρουσίασε μείωση κατά 32 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 43 εκατ. ευρώ ή 12,9%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ ή 8,2%. Τέλος, η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των «λοιπών» υπηρεσιών κατά 26 εκατ. ευρώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στις λοιπές υπηρεσίες επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει ακόμη ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 50 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα 99 εκατ. ευρώ, έναντι 122 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012, αντανακλώντας κατά βάση τη μείωση των καθαρών πληρωμών του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την Ε.Ε.).

Όσον αφορά στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2013, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 2,2 δισ. ευρώ ή 38,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και διαμορφώθηκε σε 3,5 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση τόσο του εμπορικού ελλείμματος κατά 1,3 δισ. ευρώ όσο και του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 756 εκατ. ευρώ, με παράλληλη άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά 346 εκατ. ευρώ), ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 145 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 382 εκατ. ευρώ (ή 12,4%), των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 934 εκατ. ευρώ (ή 24,4%), ενώ οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων αυξήθηκαν κατά 51 εκατ. ευρώ (ή 12,2%). Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 7,2%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά (-1,0%).

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου οφείλεται στη μείωση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών κυρίως, η οποία αντιστάθμισε τη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για λοιπές υπηρεσίες. Οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 7,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ και οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 18,0%, με αποτέλεσμα την καταγραφή πλεονάσματος 227 εκατ. ευρώ, έναντι 186 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 756 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2012, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού (λόγω εφαρμογής του PSI).

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,6 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 346 εκατ. ευρώ από ό,τι το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2012.

ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σε 1.416,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Απρίλιο του 2013 έναντι 1.792,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 20,9%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το έλλειμμα παρουσίασε αύξηση κατά 49,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,6%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων διαμορφώθηκε στα 3.916,4 εκατ. ευρώ έναντι 3.955,0 εκατ. ευρώ (5.189,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,0%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, καταγράφηκε αύξηση κατά 157,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.499,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.162,8 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 15,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, καταγράφηκε αύξηση κατά 107,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,9%.

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2013, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε 6.629,2 εκατ. ευρώ έναντι 8.335,6 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 20,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, καταγράφηκε μείωση κατά 589,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,1%

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαμορφώθηκε στο ποσό των 15.675,0 εκατ. ευρώ έναντι 16.675,1 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 6,0%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσιάστηκε μείωση κατά 545,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε σε 9.045,8 εκατ. ευρώ έναντι 8.339,5 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 8,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, καταγράφηκε αύξηση κατά 44,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8%.

ΣΟΙΜΠΛΕ: ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η ΑΝΕΡΓΙΑ

Σε κίνδυνο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια θα μπορούσε να εξελιχθεί η ανεργία, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. «Η σπίθα μπορεί να ανάψει γρήγορα», προειδοποίησε ο Σόιμπλε, αναφερόμενος στις πρόσφατες διαδηλώσεις στην Στοκχόλμη και πρόσθεσε ότι είναι άγνωστο για πόσο ακόμη θα είναι ήσυχη η ισπανική νεολαία. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι η μεγάλη ανεργία των νέων στην Ισπανία δεν αποτελεί απλώς πρόβλημα για τους Ισπανούς, αλλά και για την νομιμοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής. «Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, είναι σημαντικό να σταθεροποιηθούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και η οικονομία», τόνισε ο γερμανός ΥΠΟΙΚ μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση της Γερμανικής Ακαδημίας για την πολιτική ασφάλειας. Υπογράμμισε, παράλληλα, τη σημασία εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όχι μόνο στην οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, αλλά και στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας.

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΥΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Σε μια ύστατη προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας σχετικά με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό εξυγίανσης και ανάκαμψης των τραπεζών, συνεδριάζουν αύριο το απόγευμα, στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ. Πρόκειται για μια τελευταία προσπάθεια γεφύρωσης των διαφωνιών, λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, στις Βρυξέλλες.

H ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ «ΑΓΚΑΘΙΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών - μελών δεν επέτρεψαν την εξεύρεση λύσης την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του Eurogroup, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναταραχή στις αγορές και το κόστος δανεισμού για τις χώρες του Νότου να σημειώσει αύξηση. Η βασική διαφωνία αφορά το πόσες αρμοδιότητες θα δοθούν στις εθνικές εποπτικές αρχές όταν αποφασίσουν να επιβάλουν ζημίες σε επενδυτές και μεγαλοκαταθέτες. Υπάρχει, ωστόσο, συναίνεση ότι οι ζημίες θα επιβάλλονται πρώτα στους επενδυτές και τους μετόχους και στη συνέχεια σε καταθέτες άνω των 100.000 ευρώ.

Η Γερμανία πιέζει να υπάρξει συμφωνία σύντομα, ώστε να υπογράψει στη συνέχεια τη συμφωνία για τον μόνιμο μηχανισμό διάσωσης της Ευρωζώνης που πρέπει να παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα. «Ανησυχούμε για το πως εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις καθώς συνεχώς αναφέρουμε ότι η τραπεζική ένωση έχει προτεραιότητα εάν θέλουμε η ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά να λειτουργήσει ξανά ομαλά», είπε ο Τζιοβάνι Σαμπατίνι, γενικός διευθυντής της Ένωσης Τραπεζών Ιταλίας.

Ανδρέας Χριστοδουλάκης

πηγή: www.minpress.gr