ΠΟΛ. 1132 / 05.06.2013

Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011, 2012 και 2013.

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ: FEK 1500-2062013